Hat ve Tüp Vanaları Bilgilendirmesi

LKAN Yüksek Basınç Hat ve Tüp Vanaları Bilgilendirme
ALKAN tüp vanaları Bilgilendirme Tüp Arıza Nedenleri; Kullanıcının tüpü düşürmesi neticesinde oluşan darbe sonucunda ortaya çıkar. Alınabilecek Önlemler;• Tüpler kapakları kapalı olarak taşınmalıdır. Kullanım sırasında tüpler sabitlenmelidir. • Böyle bir durum ortaya çıktığında tüpten uzaklaşılmalı, tüpe hiç bir şekilde müdahale edilmemeli, tüp boşalana kadar emniyetli bir yerde beklenmelidir. Özellikle yanıcı gaz ile dolu tüplerde bu şekildeki Kaçaklar büyük tehlike teşkil eder. Vananın dip kısmından eğilmesiKullanıcının tüpü düşürmesi veya darbe neticesinde ortaya çıkar.  
Önlemler; • Tüpler kapakları kapalı olarak taşınmalıdır. Kullanım sırasında tüpler sabitlenmelidir. • Tüp veya tüpler emniyetli ve uyarı levhalarının Bulunduğu bir bölgede kontrol altına alınmalı veYetkililere durum bildirilmelidir. Vana açma-kapama milinin eğilmesi  Kullanıcının tüpü düşürmesi veya darbe neticesinde ortaya çıkar.  
Önlemler; • Tüpler kapakları kapalı olarak taşınmalıdır. • Kullanım sırasında tüpler sabitlenmelidir. • Böyle bir durumda tüp vanası kapatılarak tüp veya tüpler emniyetli ve uyarı levhalarınınBulunduğu bir bölgede kontrol altına alınmalı ve yetkililere durum bildirilmelidir. Vana açma-kapama milinin kırılmasıKullanıcının tüpü düşürmesi veya darbe neticesinde ortaya çıkar.
Önlemler; • Tüpler kapakları kapalı olarak taşınmalıdır. • Kullanım sırasında tüpler sabitlenmelidir. • Böyle bir durumda tüp boşalana kadar beklenmeli boşaldıktan sonra emniyetli bir yere alınmalıdır. Vana patlama diskinin açması (Karbondioksit tüpleri için) Aşırı dolum, disk malzemesinin zamanla aşınması sebebi, patlama metal mebranın üzerine gelenmekanik darbeler. 
Önlemler; • Tüpler kapakları kapalı olarak taşınmalıdır. • Kullanım sırasında tüpler sabitlenmelidir. • Dolum yapılan kantarların kalibrasyonları yaptırılmalıdır. • Dolum yapan personele eğitim verilmelidir. • Böyle bir durumda tüp boşalana kadar beklenmeli boşaldıktan sonra emniyetli bir yere alınmalıdır. • Kaçak yapan tüp eğer kapatılabiliyor ise kapatılmalı gaz akışı kesilmelidir. • Kaçak yapan tüp veya tüpler emniyetli ve uyarı levhalarının bulunduğu bir bölgede kontrol altınaalınmalı ve yetkililere durum bildirilmelidir. Vana çıkış ağzındaki kaçaklar  Tüp vanalarındaki en önemli sızdırmazlık olayını yüzey kısmını temiz olmaması, Contanın temiz olmaması, Regülâtör kaval kısmının yüzeyinin temiz olmaması her üç sebepten kaynaklanır. • Tüpü kullanmak istiyorsanız hiçbir şekilde gaz kaçağını kesmeniz mümkün  Olmaz. Tüp boşalana kadar kaçak devam eder. • Sıkıntılı bir durumda kaçak yapan tüp veya tüpler emniyetli ve uyarı levhalarının bulunduğu bir  bölgede kontrol altına alınmalı ve yetkililere durum bildirilmelidir. Tüpü kesinlikle kullanmayınız. Vana ile Regülâtör bağlantısı sırasında oluşanKaçaklar  Vana bağlantı dişleri çoğunlukla erkek ve dişi olarak adlandırılırlar. Erkek vanaların sol diş olanları yanıcı ve zehirleyici, sağ diş olanları ise asal ve oksitleyici gaz dolan tüplerde kullanılır. Kullanım sırasındaki bağlantıda sızdırmazlık conta ile sağlanır. KonikDişi vanalarda ise herhangi bir sızdırmazlık malzemesi kullanılmaz. Sızdırmazlık bağlantı ekipmanın kavalının konik baskı yüzeyinin, vana ağız içerisindeki konik baskı yüzeyine yaptığı baskı ile sağlanır. Nedenleri; • Kullanıcıdan kaynaklanan uygun olmayan conta ve ekipman kullanımı. • Vananın conta baskı yüzeyindeki darbe hasarları. • Dişi vanalarda ekstra sızdırmazlık için kullanılan contaların değişimi sırasında vana konik baskı yüzeyine verilen hasarlar. Alınabilecek Önlemler; Vanaya uygun conta ve ekipman kullanımı gerekir. Kaçak tespit edildiğinde vana kapatılarak vana dişleri, conta ve regülatör bağlantısının kontrolü gerekir. Vananın tüp bağlantısından kırılması • Tüp vanasında oluşabilecek en tehlikeli arıza şekillerinden biridir. • Kullanıcıya ve çevredeki donanıma hasar verebilir. • Bu hasarlar kullanıcının hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına kadar büyük boyutlarda olabilir.