STANDART
Giriş Değerleri
  1. ▲0-230 bar
Giriş Yön
  1. → Sol Giriş
Çıkış Değerleri
  1. 📎 0-10 bar
Membran Özelliği
  1. 📎 Membran
Çıkış Ölçer
  1. 📎 MANOMETRE

STANDART

Grid Liste

Grid  List