840180YK

Adet:

840-840180YK  

840180YK

Basınç regülatörleri,yüksek basınç için direk etkili cihazlardır,diyagram tarafından control edilmiş ve karşı basınç etkisi ile çalışan regülatörlerdir.

YÜKSEK DEBİLİ SANTRAL REGÜLATÖRLERİ (Y 180 °)
Alkan yüksek basınç regülatörleri
Alkan basınç regülâtörü kubbe basınç ilkesiyle çalışır. Çok yüksek basınç farkı aralıklarında gerekli olan değişken çıkış basınç                
uygulamaları için mukemmel çalışma özelliğine sahiptir

Regülatör Kaçak test  ÖLÇÜMÜ.

Müşteri sahalarında ,Fabrikalarda  ve laboratuvarlarda yapılan testler aracılığıyla, ürettiğimiz Regülatör çalışırken veya dururken soğuk ve sıcak havaya karşı sağladığı kullanım derecelerini ölçüyoruz. Regülatörlerinizi ortam sıcaklıklarında  sizi hangi değerlerde nm3/h değerlerini bilmek artık mümkün. Regülatörlerin  farklı dayanıklılık limitlerini göz önünde bulunduruyoruz.

Regülatörlerin  basInç  TESTİ:

Laboratuvarda test edilen Regülatörler. Öncelikle, basınçlı su verilen Regülatörler iç bölge ve yüzeyinde baloncuk oluşup oluşmadığı test edilir. Regülatörler, mekanik bir sisteme bağlanarak belirli basınç  aralıklala simülasyonuna tabi tutulur: ve Bu laboratuvar testleri kullanım testleri ve alandaki eskime testleri gerçekleştirilerek tamamlanır.

4 akış tutma SEVİYESİ.

Gaz Akış  testleri sırasında 4 seviye test edilmektedir:

Ana gövde testi

Çıkıç değerlerinin düşme sırasındaki aralığın bar olarak ölçümü

Mebranların nefes alma dayanıklığı

Regülatörün  iç yataklama ömrü

TSE7291
CE-840-C12287PED
Kullanım kılavuzu
null