4900ASL Ağır Sanayi Şaloması İçin Alev Geri Tepme

Adet:

4900ASL  Ağır Sanayi Şaloması İçin Alev Geri Tepme

Oksi-yakıt proseslerinde gazın kesme ve kaynak ekipmanından geri tepmesi sonucu ortaya çıkabilecek yanmayı ( alev geri tepmesi hadisesini ) önlemek için geliştirilmiş ekipmanlardır. Başlıca 4 önemli görevi vardır.

  • Çek Valf, Alev Tutucu Emniyet Tertibatı
  • Alev Emniyet Valfinin içinde bulunan yay, sürekli baskı halinde bulunduğundan ters yöndeki gaz akışına müsaade etmez. Böylelikle alçak ve yüksek basınçlarda gaz geri tepmelerinden dolayı gazların hortumlarda karışmalarını ve patlayıcı özellik kazanmasını önler.
  • Gaz akış basıncı, valf üzerindeki yayın baskısını kaldırarak valfi açar ve gazın hamlaca doğru akışı sağlanır.
  • Emniyet valfi içerisinde bulunan sinterlenmiş krom-nikelden yapılmış olan özel alev tutucu filtre