9600YBM

Adet:

Manifolt ve kollektör vanalarına takılabilen Genel amaçlı olarak kullanılan yüksek basınç çekvalf grubu

Çekvalflerin çalışan parçası yaylı siboplu grup dur.Tek yönde manuel olarak akışkan hareketi ile çalışır. Akışkan bir yönde akarken, Yaylı sibop açılarak geçişe müsaade eder. Ters yönde akış halinde ise Sibop kapanır. Böylece çekvalfin takıldığı hat üzerinde akış tek yönlü olur.

İşletmede dikkat edilecek hususlar:

Ana dönüş boru(Gaz) hatlarında genel kapsamlı olarak pislikler, tortu ve geçiş deliği üzerinde tabakalar oluşturup, vananın Q değerini etkileyebilir. Debi  sınırlama vanalarında yayı kilitleyebilir.

Bakım, onarım:

Belirli aralıklarla Periyodik kontroller yapılmalıdır.     

İşletmede dikkat edilecek hususlar:

Boru hattındaki pislikler, tortu ve geçiş deliği  üzerinde

tabakalar oluşturup, vananın Q değerini etkileyebilir.

Debi sınırlama vanalarında yayı kilitleyebilir. Bu yüzden, belirli aralıklarla kontroleri yapılmalıdır.

Ürün Broşür