Kriyojenik

İngilizce Cryogenic olarak yazılan kelimenin Latince KREYOS (Çok soğuk) kökeninden geldiği bilinmektedir. Türkçeye geçerken söylenmesinin de zor olması gerekçesi ile değişik şekillerde hecelenmiştir. Bunlara Kreyojenik, Kriyojenik, Kreojenik, Kriojenik olarak kullanılmasının yanısıra Kıreyojenik, Kıriyojenik, Kıreojenik, Kıriojenik, Kireyojenik, Kiriyojenik, Kireojenik, Kiriojenik, Kirojenik ve Kırojenik örnek olarak gösterilebilir. Bunun için Türk Dil Kurumunda referans oluşturabilecek tek kaynak kriyoskopi'dir (isim, fizik Fransızca cryoscopie, Tuzlu eriyiklerin donma yasalarını inceleyen fizik kolu.). Buradan yola çıkarak doğru yazılımın kriyojenik olduğu varsayımına gidebiliriz. Bu varsayım daha sonra TSE tarafından yayınlanan ve konu ile ilgili tek resmi belge olan standartlar ile de kriyojenik olarak belgelenmiştir. Her ne kadar TSE içinde de bu başlık kreyojenik olarak da geçse de ilgili standartların büyük çoğunluğunda kriyojenik olarak yazılmaktadır. Kavram kargaşası yaratmamak ve ilgili bilgilere tek bir anahtar kelime ile ulaşılabilmesini sağlamak amaçlı ilgili kelime bundan sonra ALKANGAZ tarafından "kriyojenik" olarak kullanılacaktır ve kullanılması özendirilecektir.