2200LKY
Çıkış Değerleri 1
  1. 📎 0-10 bar
Debi Aralığı (Khava)
  1. ☑️ P²=21 P³=10 bar;31 nm3/h
Giriş Değerleri
  1. ▲0-40 bar
Giriş Yön
  1. ↑ Dik Giriş
Malzeme Analizi
  1. 📎 CuZn37
Akış
  1. 🔥 Gaz
Membran Özelliği
  1. 📎 Nitril kauçuk

2200LKY

Grid Liste

Grid  List