👉🏿DÜŞÜK DEBİLİ
Çıkış Değerleri 1
  1. 📎 10-50 bar
Giriş Değerleri
  1. ▲0-230 bar
Giriş Yön
  1. ← Sağ Giriş
Akış
  1. 🔥 Gaz
Çıkış Ölçer
  1. 📎 Manometre
Gaz Giriş Bağlantısı
  1. DN 20 Male Sağ

👉🏿DÜŞÜK DEBİLİ

Grid Liste

Grid  List