POSTA REGÜLATÖR
Çıkış Değerleri 1
  1. 📎 0-10 bar
Giriş Değerleri
  1. ▲0-20 bar
Çıkış Ölçer
  1. 📎 Manometre
Gaz Giriş Bağlantısı
  1. W 23X1/18'' Female Sağ

POSTA REGÜLATÖR

Grid Liste

Grid  List