👉🏿YÜKSEK DEBİLİ / B
Çıkış Değerleri 1
  1. 📎 0-10 bar
Giriş Değerleri
  1. ▲0-230 bar
Giriş Yön
  1. ↳ 90° Giriş
Akış
  1. 🔥 Gaz
Çıkış Ölçer
  1. 📎 MANOMETRE

👉🏿YÜKSEK DEBİLİ / B

Grid Liste

Grid  List